במקרים רבים, שוטרי משטרת ישראל מבצעים חיפושים על אנשים, זאת כאשר מתעורר אצלם החשד לביצוע עבירה פלילית, שאז עליהם לבצע חיפוש על מנת לאתר את הראיה החפצית אשר תקשור את החשוד לביצוע עבירה המיוחסת לו, כגון סמים, החזקת סכין שלא למטרה כשרה ועוד.

יוער כי המקרה הקלאסי לביצוע חיפוש הוא באמצעות קבלת צו שיפוטי מבית המשפט המוסמך, אשר מתיר לבצע את החיפוש, אולם לעיתים שוטרי הסיור המסיירים בתחום עבודתם וצופים בפעולה חשודה, בשעת לילה מאוחרת, צריכים לפעול במהירות על מנת שלא לסקל את איתור הראיה.

במקרה זה, ביצוע חיפוש מעל גופו של החשוד ו/או בכליו, ללא צו שיפוטי יכול להיעשות רק כאשר קיים אצל השוטר יסוד סביר לכך שמתבצעת עבירה פלילית, שאם לא כן אין השוטר מוסמך לבצעה, אלא אם נתן החשוד את הסכמתו החופשית ומדעת לביצוע החיפוש, שאז הסכמתו של החשוד הינה משום תחליף לדרישת "יסוד סביר להניח". הסכמת החשוד לחיפוש תינתן כאמור רק לאחר שהשוטר הסביר לו כי הוא אינו חייב להסכים וכי העדר הסכמתו לא תשמש כנגדו. פסיקת בית המשפט העליון מחייבת את שוטרי משטרת ישראל להבהיר לחשוד במפורש את זכותם להתנגד לחיפוש ולא די ברמיזה או בהתנהגות, שהרי במקרה זה קיין חוסר איזון בין חוקרי המשטרה וסמכויותיו בשטח אל מול האזרח הקטן והפשוט לכן בית המשפט העליון קבע נורמות נוקשות בעניינים אלו, שאם לא כן חיפוש בלתי חוקי עלול להביא לפסילת הראיה וכן להביא לפסילת אמרתו המפלילה של החשוד, שהרי במצב שדבק כתם בראיה החפצית שבעטיה נפתחת חקירה פלילית, הרי שככל הזיקה בין הראיה החפצית לאמרה המפלילה חזקה, יותר, כך יטה בית המשפט להורות גם על פסילת הראיה הנגזרת, אשר במרבית המקרים ואולי בכולם הינה אמרתו של החשוד במשטרה.

יצוין כי קיימת אפשרות לחיפוש במחשב. אין חולק כי כיום כמעט כל אזרח המדינה מחזיק בטלפון חכם, אשר בשל היותו משוכלל, הכירה הפסיקה כנכלל בהגדרת המונח מחשב. יוער כי הכללים האמורים לעיל יפים גם לחיפוש מחשב, אולם מדובר בחיפוש ידני על ידי חוקר משטרה, ולא על חיפוש בתנאי מעבדה שאז במקרה זה אין די בהסכמת החשוד מדעת, אלא הפסיקה קבעה כי חובה על הרשות החוקרת לבצע חיפוש רק לאחר קבלת צו שיפוטי כדין מאת הערכאה השיפוטית המוסמכת.


* תוכן המאמרים הינו לשם עיון ואינו מהווה תחליף לחוות דעת מקצועית.

0 תגובות

שלח תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

צרו קשר

לפרטים נוספים השאירו שם וטלפון ונחזור אליכם בהקדם…