המשרד מייצג מזה שנים רבות חיילים בשורות חובה, בקבע , במילואים וכן אזרחים עובדי צה"ל בהליכים פלילים לפי חוק השיפוט הצבאי. עו"ד אסי פיסו צבר ניסיון רב מאוד בהליכים פלילים רבים בצה"ל, וזאת הן כמייצג נאשמים באופן פרטי וכן בהיותו קצין בסנגוריה הצבאית בשירות מילואים, במסגרתו ייצוג חיילים רבים בעבירות שונות ומגוונות. יצוין כי קיימות עבירות אשר זהות לעבירות בהן מוגשים כתבי אישום גם בהליכים פליליים באזרחות כגון: עבירות סמים, עבירות מין, עבירות גניבה ושימוש בכרטיסי אשראי, עבירות של שימוש ברכב ללא רשות, עבירות תעבורה ועוד.
יצוין כי קיימת החמרה במערכת השיפוט הצבאי הן מבחינת האכיפה והן מבחינת מדיניות הענישה, למשל: בעבירות סמים, המדיניות בצה"ל הינה מדיניות נוקשה וזאת שעה שמוגשים כתבי אישום גם כאשר מדובר בעבירות מינוריות של עשיית שימוש עצמי בסמים, בעוד שמנגד בהליכים פליליים באזרחות תיקים אלו נסגרים על –ידי הרשות החוקרת, במקרים רבים, בעילה של חוסר עניין לציבור, וזאת בשל היותו של צה"ל ארגון היררכי אשר חרט על דגלו את עקרונו כגון : משמעת ומוכנות לשעת מלחמה.
נוסף על כך בעבירות מין קיימת חומרה יתרה בשל העובדה כי במרבית המקרים קיום מתקיימים יחסי מרות בין מפקד/ת לפקוד/ה .
בנוגע לעבירות תעבורה, בצה"ל חלים דיני התעבורה אשר חלים באזרחות, אולם מנגד מדיניות הענישה הינה מחמירה יותר מאשר במערכת האזרחית, במובן זה שדו"ח תעבורה אשר באזרחות היה נמסר כדו"ח לתשלום קנס בלבד ללא כל זימון לבית המשפט, יהווה במערכת הצבאית זימון לבית הדין הצבאי לתעבורה והענישה מתחילה מעונש של שלילה על תנאי וקנס.
מנגד קיימות עבירות אשר הינן עבירות צבאיות מובהקות כגון: היעדרות מהשירות הצבאי שלא ברשות וכן עבירה של עריקה מהשירות הצבאי.
לכאורה נראה כי מדובר בעבירה זהה, אולם אין הדבר כך שהרי עבירה של היעדרות מהשירות הצבאי, הקבועה בסעיף 94 לחוק השיפוטי הצבאי, התשט"ו-1955 הינה מסוג עוון ואשר דינה עד 3 שנות מאסר, לעומת עבירה של עריקה הקבועה בסעיף 92 לחוק השיפוט הצבאי האמור, שעניינה בעבירה חמורה יותר ההיעדרות מהשירות נבעה מתוך כוונה שלא לחזור לשירות אשר דינה 7 שנות מאסר, ובנסיבות של פעילות מבצעית או פעולה קרבית דינה 10 שנות מאסר. יצוין כי בהתאם להנחיות התובע הצבאי הראשי, נקבעה מדיניות לגבי העמדה לדין בעבירה לפי סעיף 94 לעומת סעיף 92, כאשר לפיה חייל שערק מהשירות לתקופה של 5 שנים יועמד לדין בעבירה של עריקה ולא היעדרות מהשירות, אולם לא אלמן ישראל, שהרי כבר המשרד ייצג נאשמים רבים שערקו מהצבאי לתקופות של 5, 6 וכן לתקופה של כ-10 שנים ובסופו של יום הואשמו בעבירה של היעדרות מהשירות הצבאי, לאחר שנערך להם שימוע והוצגו הטיעונים לכך. החשיבות לסעיף העבירה מהותי לשני דברים: האחד: מידת העונש, שהרי בעריקה מדובר בעונש חמור מהעונש אשר יוטל על חייל אשר הואשם בעבירה של היעדרות מהשירות הצבאי, והשני: סוגיית המרשם הפלילי. יצוין כי חוק השיפוטי הצבאי סייג את הוראות חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, כך שבאם יואשם חייל בהתאם לסעיף 94 ויושת עליו עונש עד לתקופה של 90 ימים יוכל ליהנות מרישום מופחת אשר יימחק מהמרשם הפלילי המשטרתי בתוך 5 שנים וזאת חלף תקופה של 17 שנים במהלך החיים הרגיל. יודגש כי מדובר בהרשעה ראשונה בלבד, שהרי הרשעה שניה באותה העבירה אשר תפעיל את עונש המאסר המותנה בצידה תביא לרישום מלא במרשם הפלילי יהא תקופת המאסר אשר תהא.

צרו קשר

לפרטים נוספים השאירו שם וטלפון ונחזור אליכם בהקדם…