סוגיית המעצר במשפט הפלילי מוסדרת בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה- מעצרים), התשנ"ו-1996.
שלב המעצר הינו השלב הטרומי של ההליך הפלילי. מדובר בשלב אשר בעצמו מתחלק לשני חלקים, האחד- מעצר לצורכי חקירה ( מעצר ימים), אשר מבוצע בתחילתה של החקירה הפלילית בהיותו של הנחקר בסטטוס של חשוד, והשני- מעצר עד תום ההליכים, מעצר המתבקש על ידי הרשות התובעת עם הגשת כתב אישום והפיכת החשוד לסטטוס של נאשם.
החלק הראשון כאמור הינו חלק מרכזי כבר משלב החקירה הפלילית, המבוצעת על ידי הרשות החוקרת במדינת ישראל שהינה משטרת ישראל ולעיתים מבוצעת על ידי יחידה חוקרת ספציפית לעבירות פליליות ספציפיות לחוק מוגדר כגון: הרשות להגבלים עסקיים, הרשות לניירות ערך, רשות המיסים, רשות שמורות הטבע ועוד, במסגרתו לקצין משטרה עומדת הסמכות לעצור חשוד למשך 24 השעות הראשונות ולאחריהן להביאו בפני בית משפט השלום המוסמך לדון בבקשה להאריך את מעצרו במסגרת הימים המוקנים על פי חוק המעצרים במדינת ישראל.
יצוין כי עילות המעצר המוכרות הינן חשש למסוכנות ושיבוש הליכי חקירה או משפט. יצוין ויודגש כי המעצר במדינת ישראל אינו הכלל אלא חריג לו, שהרי הכלל הוא כי לאדם הזכות לחירות וכי אין לצוות על מעצר שעה שניתן להשיג את תכלית המעצר באמצעים שפגיעתם בחירותו של החשוד פחותה, כגון שחרור בערובה.
השלב השני הינו מעצר עד תום ההליכים: בקשה למעצר עד תום ההליכים מוגשת עם הגשת כתב אישום כנגד אדם פלוני. יוער כי גם מעצר זה הינו חריג לכלל והכלל הוא כי נאשם ייעצר רק במקרים שבהם לא ניתן להשיג את תכלית המעצר באמצעים שפגיעתם בחירותו של הנאשם פחותים יותר. עילות המעצר בנוגע לשלב זה, הינן זהות לעילות של שלב המעצר לצורכי חקירה, וזאת בנוסף לעילת המעצר המקימה מסוכנות סטטוטורית, דהיינו נאשם אשר הוגש כנגדו כתב אישום המייחס לו ביצוע עבירה בהתאם לעבירות הבאות: עבירה שדינה מיתה או מאסר עולם, עבירת בטחון כאמור בסעיף 35(ב), עבירה לפי פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג–1973, למעט עבירה הנוגעת לשימוש בסם או להחזקת סם לשימוש עצמי, עבירה שנעשתה באלימות חמורה או אכזריות או תוך שימוש בנשק קר או חם, וכן עבירת אלימות בבן משפחה כמשמעותו בחוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א–1991, חזקה שאישומים אלו מקימים לכאורה עילת מסוכנות, אולם לא אלמן ישראל, ולא אחת שוחררו נאשמים בעבירות חמורות המקימות עילת מעצר סטטוטורית לחלופת מעצר.
יצוין כי לאור העומס בבתי המעצר וכן לאור חוק יסוד כבוד האדם וחירותו הוסף בחוק המעצרים פרק שעניינו מעצר באיזוק אלקטרוני. אומנם מדובר במעצר, אולם הוא יתבצע מחוץ לכותלי בית המעצר וזאת באמצעות אזיק אלקטרוני ובפיקוח של שירות בתי הסוהר.
על כן יש להיוועץ בעורך דין שבקי במשפט הפלילי על מנת לקבל שירות משפטי על הצד הטוב ביותר.

צרו קשר

לפרטים נוספים השאירו שם וטלפון ונחזור אליכם בהקדם…