ליווי הלקוח אינו מסתיים בפסק דינו החלוט של בית המשפט, אלא נמשך גם כאשר הלקוח נתון מאחורי סורג ובריח. אסירים הנתונים במאסר, אומנם חירותם נשללה מהם אולם כבודם עודנו נשמר ועל כן חובה על הרשות לנהוג בהם כבני אדם. לאסיר, אשר סיים לרצות רבע מתקופת המאסר אשר הושתה עליו, עומדת האפשרות להיכנס לסבב חופשות ולבקש חופשה בהתאם לפקודת הנציבות של שירות בתי הסוהר, גם עניינים אחרים אשר עומדים על סדר יומו של האסיר, כגון קבלת שירות רפואי, קבלת אמצעים אלמנטאריים כגון תנאי תברואה הולמים והיגיינה, כגון מיטה מזרן ושמיכות נקיות. יצוין כי אסיר אשר סבור כי הוא אינו מקבל את התנאים להם הוא זכאי עפ"י חוק, רשאי לעתור לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ולדרוש את התנאים להם הוא זכאי. יוער כי לאחרונה ניתן פסק דין בבית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ (בג"ץ 1892/14) אשר התווה את המדיניות הרצויה בדבר שטח המחיה אשר מוקצה לכל אסיר ועצור. נוסף על כל ליווי האסירים מקבל משמעות מיוחדת שעה שהאסיר אמור להופיע בפני ועדת השחרורים. חוק שחרור על תנאי ממאסר, התשס"א-2001 מסדיר את נושא שחרורו המוקדם של אסיר אשר סיים לרצות כשני שלישים מתקופת המאסר אשר הושתה עליו. חשוב בשלב זה לשכור את שירותיו של עורך דין זאת ושחרורו המוקדם של אסיר אינו בבחינת זכות אלא פריבילגיה ויש לעמוד בקריטריונים הקבועים בחוק. הדבר הינו בבחינת קל וחומר כאשר מדובר באסירים שמרצים עונש מאסר בגין הרשעה בעבירות של אלימות או מין בתוך המשפחה שאז חייב להגיש בעניינו של האסיר חוות דעת לעניין מידת מסוכנותו. יצוין כי גם בעניינם של אסירים המרצים עונש מאסר עולם בגין עבירת רצח, העניין מורכב ומצריך לווי משפטי צמוד. עוד מסדיר חוק שחרור מוקדם את עניין הפקעת השחרור המוקדם שעה שהאסיר ששוחרר לא עמד בתנאי השחרור ו/או ביצע עבירה במהלך תקופת שחרורו.
לכן חשוב שעורך דין הבקי בהלכות המשפטיות ואשר יוכל להתמודד היטב מול שירות בתי הסוהר והקריטריונים הקשיחים שלו, ילווה את האסיר לכל אורך שהותו בבית הסוהר ועד לשחרורו הסופי והמוחלט.

צרו קשר

לפרטים נוספים השאירו שם וטלפון ונחזור אליכם בהקדם…