עבירות המין חקוקות ברובן בסימן ה לפרק י' בחוק העונשין, התשל"ז-1977, וזאת בנוסף לעבירות שעניינן הטרדה מינית שחקוקות בחוק למניעת הטרדה מינית, התשמ"ח -1998. עבירות המין המוכרות הינן: אינוס, מעשה סדום, מעשה מגונה, מעשה מגונה בכוח ועוד.
פרק עבירות המין הינן פרק מורכב כשלעצמו, שהרי שמצד אחד ישנן עבירות שביצעו שלא בהסכמה, ומנגד ישנן עבירות הגם שיחסי המין היו בהסכמה מלאה, הרי שאלה לכשעצמן מקימות עבירה פלילית. המקרים הללו מוכרים שעה שקיימים יחסי מרות בין שני הצדדים, כגון מפקד/ת ופקוד/ה, מורה ותלמיד/ה, פסיכולוג/ית ומטופל/ת וכו', שהרי אז הדבר לכאורה יהווה עבירה, אולם חזקה זו ניתן להפריך באם יוכח כי אותו צד חלש ביחסי המרות (תלמי/דה, פקוד/ה, מטופל/ת) יזם את יחסי המין מעצמו, שהרי לא די בעצם יחסי מרות, אלא נדרש שבעל המרות אכן ניצל את יחסי המרות. על כן יש להיוועץ בעורך דין שבקי במשפט הפלילי על מנת לקבל שירות משפטי על הצד הטוב ביותר.

צרו קשר

לפרטים נוספים השאירו שם וטלפון ונחזור אליכם בהקדם…