עבירות שעניינן סמים מסוכנים מוסדרות בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973, פקודה מנדטורית אשר לימים קיבלה נוסח חדש ותקפה עד לעת עתה.
העבירות הקלות שעניינן החזקה ושימוש עצמי, אינן נאכפות בעניין שבמדיניות, ולא זו בלבד אלא גם שלאחרונה בוצעה רפורמה של השר לביטחון הפנים שעניינה מדיניות אי הפללה של צרכני סמים קלים, כגון קנאביס. יודגש כי רפורמה זו אינה תקפה במסגרת השירות הצבאי בצה"ל וכי במערכת המשפט הצבאית עבירת החזקה ושימוש עצמי נאכפת במלוא החומרה וזאת בשל העובדה כי צה"ל הינו גוף היררכי אשר חרט על דגלו, בין היתר, את מוכנות הצבא לשעת מלחמה. אומנם התביעה הצבאית הגמישה לאחרונה את המדיניות של הגשת כתבי אישום בעניין זה וזאת לאור ההסדרים המותנים, אולם עדיין בצה"ל המצב מורכב מאשר באזרחות.
עבירות הסמים החמורות הינן שידול קטינים לשימוש בסמים, סחר, הספקה וייבוא סמים וכן גידול ויצור סמים מסוכנים. עסקינן בעבירות מסוג פשע אשר טומנות בחובן, לעיתים עונשים כבדים, כך שבשלב זה יש לקבל ייעוץ משפטי בנוגע לעבירות סמים, שהרי גם גידול סמים יכול להתפרש כגידול למטרה עצמית ולא בכדי הגמישה התביעה הצבאית את מדיניות הגשת כתבי אישום בעבירה זו, כאשר עסקינן בשתילים בודדים ולא בכמות מסחרית, והדבר נכון גם ליתר העבירות. על כן יש להיוועץ בעורך דין שבקי במשפט הפלילי על מנת לקבל שירות משפטי על הצד הטוב ביותר.

צרו קשר

לפרטים נוספים השאירו שם וטלפון ונחזור אליכם בהקדם…