הסתבכותו של אדם בפלילים הינה דבר מורכב וקשה, אולם בעיה קשה ומרכזית זו איננה מסתיימת בעת מתן פסק הדין, אלא ממשיכה ללוותו לשנים רבות ומהווה השלכה הרת גורל לגבי עתידו בהמשך ובכך יוצרת בעיה נוספת שהינה סוגיית המרשם הפלילי.

יצוין כי המרשם הפלילי הינו גיליון הקיים לכל אזרח במדינת ישראל ומנוהל על ידי משטרת ישראל, במסגרתו נרשמים כל התיקים בהם מורשעים אזרחים ואשר מהווים עבורם מחסומים לקידום בעתיד, תוך מתן דגש לקבלתו של אדם למשרות בכירות, והדבר הינו בבחינת קל וחומר כאשר מדובר בקבלה למקומות עבודה הנוגעות לעניינים ביטחוניים ובכלל התעשיות הביטחונית כגון רפא"ל והתעשייה האווירית. המאמר יעסוק בסוגיית המרשם הפלילי ויתרכז בנוגע לבגירים, שהרי חיילים המשרתים בצה"ל בעת גיוסם הינם בגירים. החוק המסדיר את נושא הרישום הפלילי הינו חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א-1981 (להלן-"חוק המרשם הפלילי"), אשר קובע, בין יתר הוראותיו, כי בכל הנוגע לבגירים תקופת התיישנות ההרשעות הינה כדקלמן:

    1. אם הוטל מאסר עד שנה אחת – התקופה שהוטלה ועוד שבע שנים;
    2. אם הוטל מאסר עד חמש שנים – התקופה שהוטלה ועוד עשר שנים;
    3. אם הוטל מאסר למעלה מחמש שנים – התקופה שהוטלה ועוד כפל התקופה, ובלבד שהתקופה הנוספת לא תעלה על חמש עשרה שנים;
    4. אם הוטל עונש שאינו בין המפורטים בפסקאות 1 עד 3, או נתן בית המשפט קביעה כאמור בסעיף 2(3) – שבע שנים

תקופת התיישנות

נוסף על כך קובע סעיף 16 לחוק המרשם הפלילי כדלקמן:
"משעברו עשר שנים מתום תקופת ההתיישנות (להלן – תקופת המחיקה), יראו את ההרשעה כהרשעה שנמחקה ולא יימסר מידע עליה אלא לגופים המנויים בפרטים (ב) עד (ה) לתוספת הראשונה וליועץ המשפטי לממשלה; היו לנידון מספר הרשעות, תחל תקופת המחיקה רק משתמו תקופות ההתיישנות של כל ההרשעות שלו."

יוצא, איפוא, כי בחישוב מתמטי פשוט סך התקופה שבה יימחק רישום פלילי מהמרשם למורשעים בגירים, אשר מתחיל כאמור עם סיום העונש, נע בין 17 ל- 20 שנים (להלן-"הרישום המלא").

סיוג הוראות חוק המרשם הפלילי לגבי הרשעות פליליות של חיילים בבית הדין הצבאי

בשנת 2011 תוקן חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955 (להלן- "חוק השיפוט הצבאי"), במסגרתו נקבע כי חייל אשר הורשע בבית הדין הצבאי, בעבירה המסווגת כעבירת עוון והושת עליו אחד מהעונשים הקבועים בסיף 404א (ב) לחוק השיפוט הצבאי, יימחק רישומו הפלילי מהמרשם בתוך 5 שנים בלבד ממועד מתן פסק הדין. יצויין ויוגש כי לגבי עבירה של היעדרות מהשירות הצבאי שלא ברשות אשר מכונה בעגה היומיומית "עריקות", ואשר אף היא מדווחת למשטרת ישראל ונרשמת במרשם הפלילי, נקבע בסעיף 404א(ד) לחוק השיפוט הצבאי כי חייל אשר הורשע בעבירה זו והושת עליו עונש אשר לא יעלה על שלושה חודשים, תימחק הרשעתו במרשם הפלילי בתוך 5 שנים בלבד ממועד פסק הדין (להלן-"הרישום המופחת"). יודגש כי הפריבילגיה שניתנה לחיילים אשר מורשעים בעבירות פליליות לתקופת מחיקה קצרה תחול רק לגבי הרשעתו הראשונה בלבד, שהרי באם יורשע בשנית כאשר תלוי ועומד כנגדו עונש מאסר מותנה, קובע סעיף 404א(ו) לחוק השיפוט הצבאי כי נושא הרישום המופחת לא יחול לעניין נאשם שהוטל עליו עונש מאסר על תנאי ובשל הרשעתו בעבירה הנוספת, רשאי, יהיה, בית הדין להפעיל את התנאי, תהא תקופת העונש אשר תהא.

לכן המלצתי הינה להתייעץ עם עור דין אשר בקי במשפט הצבאי וכן בחוק המרשם הפלילי על מנת למזער את הנזק ככל שרק שניתן, שהרי ברי כי המרשם הפלילי עלול "ללוות" את אותו אדם שהורשע בפלילים במשך שנים רבות וכן להסב לו נזק רב בקידומו בעתיד, ולמותר לציין כי חייל המשתחרר משירות חובה כל החיים עוד לפניו ועתידו תלוי רבות במרשם פלילי נקי מכל הרשעה ומכל כתם.


* תוכן המאמרים הינו לשם עיון ואינו מהווה תחליף לחוות דעת מקצועית.

0 תגובות

שלח תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

צרו קשר

לפרטים נוספים השאירו שם וטלפון ונחזור אליכם בהקדם…